Garantii

Instructiuni Si Certificat De Calitate Si Garantie — Bijuterii

 

GARANȚIE
Garantia legală asociată produselor achizitionate din cadrul Societatii Doremavix S.R.L. este 12 de luni de la data achiziționării produselor. Durata medie de utlizare este de 2 ant. Anumite produse pot conține umpluturi permise conform dispozitiilor legale aplicabile.
Drepturile consumatorului sunt asigurate în conformitate cu O.G. 21/1992 privind protecția consumatorilor, O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri şi O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor incheiate cu profesioniştii, această enumerare nefiind una exhaustivă.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea in conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute în cadrul O.U.G. 140/2021
În cazul lipsei confromității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului repararea produsului sau, după caz, are dreptul de a solicita înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura corectivă aleasă este imposibilă sau disproportionată, confrom art. 11 din O.U.G. 140/2021 privind anumibunurite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.
Orice reparație sau, după caz, înlocuire în cadrul termenului de garanţie se va efectua in termen de maxim 15 zile de la predarea produsului în unul dintre punctele de lucru ale DOREMAVIX S.R.L., conform art. 12 din O.U.G. 120/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.
Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proportionată a prețului în conformitate cu art. 13 din O.U.G. 140/2021, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în conformitate cu art. 14 din OLG. 140/2021, în oricare dintre urmatoarele cazuri:

a)vânzătorul nu a finalizat reparația sau inlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparati sau inlocuirea potrivit prevederilor art. 12 alin. 2-(4) din O.U.G. 140/2021 sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile potrivit prevederilor alin. (3) ale art. 11 din OUG 140/2021;

b)se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c)neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d)vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.
Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine vânzătorului.
Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură cotectivă în cazul în care neconfor bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăşi 30 de zile calendaristice.
Nu fac obiectul garanției produsele deteriorate din culpa clientului, precum şi cele asupra cărora au avut loc intervenții efectuate de către persoane neautorizate de Societatea DOREMAVIX S.R.L.
Consumatorul va beneficia de prezenta garanție în condițiile anterior rubricate doar dacă prezentul Certificat de garanție este însoțit de bonul fiscal în original sau, după caz, factura fiscală în original.

DOREMAVIX SRL – AUT.ANPC NR.0001838
PRODUSE CERTIFICATE CU MARCĂ DE TITLU, STAT ȘI RESPONSABILITATE CONFORM O.U.G.190/2000

 

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE UTILIZARE

Pentru a vă putea bucura de strălucirea acestei bijuterii, vă recomandăm să respectați următoarele instrucțiuni:

se interzice ca bijuteria să fie supusă la şocuri mecanice, fie ele accidentale;

a se feri contactul cu substanțe corozive (acizi,sulf,perhidrol,xilină, mercur,etc.)sau cosmetice care conțin astfel de substanţe (săpun de sulf, vopsea de păr, lacuri de unghii, acetonă, spray-uri etc.);

se interzice efectuarea muncilor fizice în gospodărie purtând această bijuterie(menaj,grădinărit);

a se evita purtarea bijuteriei în timpul somnului sau spălării;

se recomandă ștergerea periodică cu o lavetă specială pentru îngrijirea bijuteriilor;

a se evita expunerea îndelungată la apă caldă;

folosiți corect metoda deschiderii şi închiderii bijuteriei.

La aliajele din aur alb sau roze având ca şi produs final verighete marca Doremavix, sunt efectuate tratamente suplimentare pentru intensificarea nuanțelor. Pe timpul folosirii verighetelor, în cazul contactului cu obiecte sau suprafețe dure, se poate pierde intensitatea culorii și se recomandă refacerea procedurii.

În cazul nerespectării instrucțiunilor mai sus prezentate, Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea deteriorării bijuteriei.